Dr. Dienes Gedeon előszava

(Első forduló)

A Magyar Tánctudományi Társaság egyik legfontosabb projektje egy Magyar Tánclexikon szerkesztése, kiadása tánccal foglalkozó magyar származású személyekről, magyar alapítású intézményekről és a köznyelvben előforduló szakkifejezésekről. Mivel a vonatkozó táncanyag bizonyos területeken (pl. balett, modern tánc, esetleg pantomim stb.) igen egyenetlenül van feltérképezve, széleskörű adatgyűjtésre van szükség, ami nagyon szűkös anyagi támogatás miatt igen lassan halad, ill. leginkább „önerőből” folyik. Mivel nem kívánjuk a meglévő anyagok közzétételét késleltetni, ezeket a jelen honlapon hozzuk nyilvánosságra, mint a kutató, gyűjtő, szerzői és szerkesztői munka „első fordulójának” eredményét. A további adatgyűjtéshez a Szerkesztőség köszönettel fogad kiegészítéseket, szakmai és anyagi segítséget.

Tartalmi tájékoztatásul az alábbiakban adjuk a lexikon szerkezeti felépítését, amelyben a cikkek egyelőre főleg a vastagbetűvel jelölt kategóriákból valók (persze egyetlen betűrendben). 


A Tánclexikon szerkezete:
     
  1.   Személyek
Alkotók és előadók
  1. 1. Koreográfusok, előadó táncosok
  1. 2. Zeneszerzők
  1. 3. Szövegkönyvírók
  1. 4.

Jelmez-, díszlet- és fénytervezők

  1. 5. Rendezők
       
  2.   Művek:
  2. 1. Színpadi művek
  2. 2. Filmek, videók
  2. 3.

Betétek
(operában, filmben)

  2. 4. Táncfesztiválok és versenyek
       
  3.   Intézmények
  3. 1. Tanintézetek
(felső- és középfokúak)
  3. 2. Együttesek
(társulatok) 
  3. 3. Helyszínek
(befogadó helyek együttes nélkül)
  3. 4. Szakmai szervezetek
(szövets. alapítv. archív.) 
       
  4.   Környezet
(társadalmi válaszok)
  4. 1. Szakírók
(kritikusok, történészek, esztéták)
  4. 2. Fényképészek
  4. 3. Folyóiratok
(csak vagy zömmel táncos témájúak)
  4. 4. Díjak, kitüntetések
(csak államiak és szakmaiak)
       
  5.   Terminológia
(csak a cikkek szövegével kapcsolatos és a köznyelvben is előforduló szakkifejezések)
       
  6.   Történelmi áttekintés
(ahol tematikailag szükséges, mint pl. tánckutatás.)Általános tájékoztatás:

a/ a cikkek terjedelme nem jelent tartalmi értékelést; a kevésbé kutatott, ill. ismert területekről (pl. határon túli személyekről, intézményekről, vagy a régmúlt táncosokról) szóló cikkek részletesebbek;

b/ a társulatok kronológiájában „bemutatónak” számít egy új mű betanulása az adott együttesnél, valamint új koreográfus műve;

c/ az irodalmi utalások (szerző és évszám) zömmel könyvekre és a Tánctudományi Tanulmányok (TTT) cikkeire vonatkoznak, de jegyzetekre nem;

e/ egyes cikkekben a kérdőjelek adathiányra utalnak.


Dr. Dienes Gedeon
Főszerkesztő 

Szerzők:
(a cikkekben használt rövidítésekkel)

D.G.
-
dr. Dienes Gedeon
D.T.
-
Dalotti Tibor (társastánc)
F.L.
-
Felföldi László (néptánc)
F.N.
-
Fülöp Nóra (balett)
G.Á.
-
Gelencsér Ágnes (balett)
G.T.
-
Galambos Tibor
H.I.
-

Hézső István (nyugati országok)

H.T.
-
Halász Tamás (modern)
K.Cs.
-
Kutszegi Csaba (operabalett)
K.E.
-
dr. Kaposi Edit
K.G.
-
dr. Körtvélyes Géza
K.Zs.
-
Kővágó Zsuzsa (néptánc)
L.Zs.
-
Lelkes Zsófia (néptánc)
N.T.
-
Nübl Tamara (balett, Pécs)
P.E.
-

Pesovár Ernő (néprajz)

R.K.A.
-

Rimányiné K.A. (társastánc)

Sz.E.
-
Szudy Eszter
T.B.
-

Tóth Bernadette, Kiszeliné (balett, Győr)

V.T.
-

Vojtek Miklós (Szlovákia, SKO)

W.I.
-
Wagner István (Erdély, RO)

Az adatrögzítés

Dienes Maya,

a Magyar Tánclexikon honlap elkészítése
adatbázisának gondozása

Dienes Dávid munkája.


Budapest, 2005. április 24.

 A SZERKESZTŐSÉG