- Tánctudományi Portál - a Tánctudomány és Tánckutatás hivatalos magyarországi oldala
Levél a Tánctudományi Társaságnak
- Tánctudományi Portál -

Üdvözöljük a Magyar Tánctudományi Társaság Oldalán!

A Magyar Tánctudományi Társaság, mint a Táncszövetség Tudományos Tagozatának utódja az 1950-es évek óta folyamatosan jelen van a hazai táncéletben.

A Magyar Tánctudományi Társaság alapszabálya szerint 1990-ben alapították, azzal a deklarált szándékkal, hogy a magyarországi táncélet összes műfajának tudományosan megalapozott háttérbázisaként szolgálja azok életét, működését, és diszciplináris alapon, a maga tudományos eszközeivel járuljon hozzá e rendkívül nagy hagyományokra visszanéző, értékes terület előbbre viteléhez.

Jelenlegi legfőbb célunk, hogy elkészítsük a magyar tánctudományos élet eddigi legnagyobb, és előzmények nélküli vállalkozását, az első önálló „Magyar Tánclexikont”.

Jelenlegi anyagi kereteink elégnek bizonyulnak arra, hogy életben tartsuk a Társaságot és biztosítsuk a napi működést, kevesek viszont ahhoz, hogy bárminemű előrelépésben, fejlesztésben gondolkodhassunk.

A Magyar Tánctudományi Társasság alapszabályában rögzített alaptevékenységei: a kutatási tevékenység, az adatfeldolgozás, illetve a dokumentálás így az elmúlt évek folyamán teljesen ellehetetlenült.

Pedig a kutatási folyamatok különösen szükségesnek most, az első Magyar Tánclexikon előkészítésének, írásának folyamatában, hiszen munkánk során a legégetőbb problémát épp az jelenti, hogy nem állnak rendelkezésre a magyar táncélet eseményeit felölelő adatbázisok, amelyek a szócikkek megírásának alapját szolgálnák.
Jelenleg semmilyen anyagi keretünk nem áll rendelkezésre kutatási tevékenység folytatására.
De természetesen a lexikon szerkesztésétől függetlenül is folytatnunk kell a dokumentálási munkákat.

Mint mindannyiunk számára ismeretes, a XXI. század küszöbén a korszerű technikai adottságok minden egyes tudományterülettől megkövetelik a korszerűsödést. Nem maradhat ki e körből a tánctudományi terület sem. Szükséges áttérnünk az új típusú, korszerű adathordozók minél szélesebb körű használatára, hiszen akár adattárak, akár táncelőadások DVD-formában való dokumentálása és archiválása a távolabbi jövőbe mutat.

A korszerű Magyar Tánctudományi Társaság elsődleges feladatai közé tartozik interneten keresztül is elérhető adatbázisok kiépítése. A forrásgyűjtés és az archiválás munkafolyamatit, illetve ezek archiválását is korszerű technikai eszközökkel tudnánk felgyorsítani, és szándékaink szerint a tánckutatók számára rendelkezésre álló, szabadon használható korszerű eszközöket szeretnénk rendelkezésére bocsátani.

Ám mind a kutatási munkák, mind pedig a feldolgozott anyagok DVD-formában történő rögzítése komoly anyagi vonzatokkal bír.

Bízunk benne, hogy munkánk egyre nagyobb elismerésre ad okot, és közelebb visz ahhoz, hogy a tánctudományi terület háttérbe szorított megítélése pozitív irányba mozduljon ki. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy területünk az eddigiektől nagyobb erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljön.


Dr. Dienes Gedeon


1914-2005

Elhunyt életének 91.évében 2005.10.1.-én Dr. Dienes Gedeon

MAGYAR TÁNCLEXIKON


Hosszú évek előkészítő munkája után...

elérhetővé vált az

"első forduló"
Összesen 351 db cikk, a feltöltés dátuma: 2005-04-28

>>>itt tekinthet bele a Magyar Tánclexikon munkálataiba<<<

>>személyi kérdőív letöltése itt<<

Tánctudományi Tanulmányok


A Társaság alulfinanszírozása miatt már csak egyetlen kiadványát, a Tánctudományi Tanulmányokat tudja folyamatosan megjelentetni - azt is - kétéves rendszerességgel (a korábbi "Táncművészeti Dokumentumok" és "Külföldi Szemle" megjelentetésére mára már nincs pénzügyi lehetősége).
A Tánctudományi Tanulmányok évtizedek óta történő megjelenése mára az utolsó biztosíték a tudományos „jogfolytonosságra”, arra hogy nem vesznek el a táncművészet tudományos publikációi, tanulmányai és így a táncművészet is rendszeresen megfogalmazhatja önmagát tudományos igénnyel.
Ez az egyetlen olyan szakmai forrás gyűjtemény, melyből sok száz egyetemi főiskola hallgató, kutató, oktató informálódhat a táncművészet és tánctudomány nem napi jelentőségű, hanem történeti szempontú, tudományos és elméleti jellegű vagy nagyobb átfogó tendenciáiról valamint a feltárt dokumentumokról.



Táncvilágnapi (2005. április 29.)programajánló

EUDRID

EUROPEAN DANCE RESEARCH INFORMATION DIRECTORY
(Past and Future)
Dr. Dienes Gedeon gondozásában 2004-ig

(webgazda Dienes Dávid)


Az adatbázis frissítéséhez várjuk kutatók, intézmények, kutatóhelyek jelentkezését!
>>>JELENTKEZÉS ITT<<<

következő nagy frissítés: 2005 szeptembere
     
         
       

Látogatók száma
(napi frissítésben)
(2005. április 19. az oldal vázlatának elhelyezése óta)

320
0

Utolsó fissítés: 2006-10-11
következő frissítés: 2006-11-10
(tartalmi feltöltés kezdő dátuma 2005.április 28.)
Levél a Tánctudományi Társaságnak
copyright:
www.magyartanctudomany.hu
Magyar Tánctudományi Társaság
1014 Budapest, Színház u. 1-3.


az oldalt készítette: Fenyves Márk
a Magyar Tánclexikon oldalt készítette: Dienes Dávid

További Információ:
Fenyves Márk
elnök - képviselő
MMS-Mozdulatművészeti Stúdió 1077 Budapest, Rottenbiller u. 31.

e-mail: postmaster@magyartanctudomany.hu